Home › Padel › Start Padelonderzoek

Start Padelonderzoek

In de afgelopen ledenvergadering is het thema Padel zijdelings aan de orde gekomen, als een van de mogelijkheden om ons ledenaantal te vergroten. Padel is een racket- en balsport voor twee tegen twee spelers, waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net dient gespeeld te worden. Het is een mix van tennis en squash. De sport is nog relatief onbekend in Nederland, maar wel sterk in opkomst. Deze ontwikkeling is al door diverse leden van de club opgepikt als interessant. Ook de KNLTB werkt aan de ontwikkeling van de padelsport in ons land. Dit gebeurt onder andere door promotie van de sport, het aanleggen van padelbanen en het organiseren van een padelcompetitie en toernooien.

Binnen het (Dagelijks) Bestuur is er ook over gesproken en met name wat deze sport zou kunnen betekenen binnen onze eigen tennisclub. Eerste geluiden zijn dat padel wellicht een bijdrage zou kunnen leveren aan het handhaven c.q. de groei van het huidige ledenaantal van de club (dit onderwerp staat hoog op het aandachtslijstje van het bestuur) en aan een verbreding van het speelplezier van onze leden: naast een potje tennis zou het aantrekkelijk voor onze leden kunnen zijn een potje padel te kunnen spelen.

De ontwikkelingen lijken in een stroomversnelling terecht te zijn gekomen en dat is dan ook mede reden voor het Bestuur om hieraan concreet aandacht te geven. Namens het (Dagelijks) Bestuur heb ik onlangs aan een viertal leden van de club gevraagd een commissie te vormen en een zogenaamd haalbaarheidsonderzoek te doen naar deze sport. De resultaten van dit onderzoek worden gerapporteerd aan het Bestuur. Daar vindt besluitvorming plaats met, indien nodig, raadpleging van de leden van de club.

De bedoelde commissie “Haalbaarheidsonderzoek“ bestaat vooralsnog uit de volgende leden: Gert Kalmeijer, Wim van Velzen, Gijs van der Voet en Rutger Raateland. Bij dit onderzoek worden zoveel mogelijk aspecten van het padel betrokken: inhoudelijke aspecten, financiële aspecten, sportieve aspecten; kortom een breed onderzoek. De verwachting bestaat dat de commissie aan het einde van 2017 al met een eindadvies kan komen, zodat eventuele besluitvorming begin 2018 door het Bestuur (en de leden van Bergvliet) kan plaatsvinden.

Gedurende de komende maanden zullen jullie op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de werkzaamheden door de commissie, maar worden jullie ook uitdrukkelijk uitgenodigd om je te melden () als je een bijdrage denkt te kunnen leveren aan dit haalbaarheidsonderzoek of bij de eventuele realisatie van dit Padel project.

Namens het Bestuur van HLTC Bergvliet,
de voorzitter,
Bert van NoordOgenblik a.u.b. ...